Home ภาพกิจกรรม บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ “ชูรัก ชูรส” ทางไทยทีวีสีช่อง ๓
บันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ “ชูรัก ชูรส” ทางไทยทีวีสีช่อง ๓

นางสุมนา เสือเอก รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดการบันทึกเทปรายการ”ชูรัก ชูรส” ณ ห้องประชุม อาคาร ๔๕ ปีศรีวิกรม์ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

 

สำหรับรายการ “ชูรัก ชูรส” เป็นรายการที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในครอบครัวและเรื่องเพศศึกษา ออกอากาศ : วันพฤหัสบดี เวลา 00.15 น. ผู้ดำเนินรายการ ภูมิใจ ตั้งสง่า/ ณัฐ กานต์ ประสพสาย พรกุล เราประมวลภาพการบันทึกเทปฯ มาฝากด้วยนะครับ

ข้อมูล อาจารย์สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล
ภาพ นายภาณุเมศวร์ ปิยะเมธานิธิศ ปวส.๑/๔