Home ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา - เพลงมาร์ชโรงเรียน
ดัชนีบทความ
ประวัติความเป็นมา
เพลงมาร์ชโรงเรียน
เครื่องหมาย สี และดอกไม้ประจำโรงเรียน
คติพจน์ และปรัชญาของโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และอัตลักษณ์ของผู้เรียน
ทุกหน้า

 

เพลงมาร์ชโรงเรียน

เด่นสถาบันสมนามประเทืองธรณี ศรีวิกรม์ไม่แพ้ใคร
เราจรดใจรักโรงเรียนของเราศรีวิกรม์ คุณดั่งสาครบวรเกริกไกรโอฬาร
เราศิษย์ทุกคนสำนึกพระคุณแด่อาจารย์ เรียนอย่างชื่นบานเพราะครูทุกท่านเป็นมิตรนิรันดร์
กีฬานั้นหรือเราไม่เคยท้อต่อผู้ใด เข้มแข็งอย่างไรก็อย่างนั้น เกียรติมั่นม่วงเทา สามัคคี
ทรงเกียรติยศพร้อมมีวินัยระเบียบดี เราแซ่ซ้องปรีดีด้วยความ ภาคภูมิใจ ศรีวิกรม์

 

เฟื่องฟ้า ศกธ.

ล้ำด้วยการศึกษา บ่มปัญญาให้ก้องเกริกไกร ฝังในหัวใจ ตราบดินสลายไม่มีวันร้างลา พร้อมช่วยกันสร้างสรรค์ ปฏิภาณเพริดแพร้วหนักหนา พร้อมกันทุกครา ด้วยปรารถนาทั้งหัวใจและกาย
* นามศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ แหล่งรวมมิตรและรวมดวงใจ พราวพร่างม่วงเทา ติดตรึงเอาไว้ ในความภูมิใจตลอดกาล
** พร้อมกิ่งใบเฟื่องฟ้า โปรดนำพาปัญญาสืบนาน สวยงามชั่วกาล เป็นเฟื่องฟ้า ไม่รู้โรยสืบไป
ซ้ำ * , ** , **