Home ภาพกิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมไทย ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “ ศึกไมยราบ”
สืบสานวัฒนธรรมไทย ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน “ ศึกไมยราบ”

smc act017 001      อาจารย์จารุพร แก้วมีชัย ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแสดงและมอบของ   ที่ระลึก แด่ คณะนักแสดง จาก โจหลุยส์เธียเตอร์ ณ SK.HALL ชั้น 4 อาคาร 40 ปีศรีวิกรม์ เมื่อ   วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา สำหรับจากจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศิลปะการแสดง และการสร้างสรรค์หุ่นละครเล็ก ซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในศิลปะการแสดงที่สำคัญ และเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ภายในงานมีการแสดงหุ่นละครเล็ก สาธิตการเชิดหุ่น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหุ่นละครเล็ก   ในเชิงศิลปกรรมผ่านประสาทสัมผัสแห่งการรับรู้ด้วยตา หู และกาย สื่อผ่านไปถึงจิตใจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และสำนึกรักในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ เราประมวลภาพบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับ

 

ข้อมูล : อาจารย์สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล

ภาพ :

นายอัครวินท์ ศรีนิลกุล ปวช.2/11 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายปรีชา รักษาถิ่น ปวส.2/4   สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

(Click ที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)