Home ภาพกิจกรรม พิธีกล่าวถวายอาศิราวาทราชสดุดี และการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
พิธีกล่าวถวายอาศิราวาทราชสดุดี และการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

smc act016 001

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 อาจารย์ชุณหกาญจน์ มีสุขประดับ รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายภาษาต่างประเทศ เป็นประธานใน พิธีกล่าวถวายอาศิราวาทราชสดุดี เนื่องในราชวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม และ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ                 

สำหรับ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วิทยาลัยฯ ได้มอบประกาศนียบัตรแด่ แม่ดีเด่น , ลูกดีเด่น ครูในดวงใจศิษย์ , การประกวดจัดป้ายนิเทศ และ การทำความสะอาด ห้องเรียน, ถนน ร่วมถึงสะพานลอย หน้าวิทยาลัย   เราประมวลภาพบรรยากาศมาฝากด้วยนะครับ

 

ข้อมูล : อาจารย์สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล

ภาพ :    

นายปรีชา รักษาถิ่น ปวส.2/4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายวงศธร ธาตรีธรรม ปวส.1/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายอัครวินท์ ศรีนิลกุล ปวช.2/11 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 

(Click ที่ภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)