ภาพกิจกรรม

วันพ่อแห่งชาติ

(3 ธันวาคม 2557) อาจารย์จักรี สุสุทธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักศึกษา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และ กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ Read more

เปิดโครงการ SINGHA R Intern

(2 ตุลาคม 2557) คณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมงาน เปิดโครงการ SINGHA R Intern ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่ Read more

รายการเกมพันหน้า

( 30 กันยายน 2557 ) งานกิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และบันทึกเทปรายการ "เกมพันหน้า" สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7   Read more

ร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน คนพันธุ์อาร์ฯ

(19 กันยายน 2557) งานกิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษา แกนนำโครงการ คนพันธุ์อาร์ รู้เท่าทันเอดส์ ปี 3 เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน ณ สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชน Read more

เสวนาวิชาการ

(15 กันยายน 2557) คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ เข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาไทยสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Read more

บันทึกเทปโทรทัศน์

(9 กันยายน 2557) ทีมงานข่าวเกษตร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เข้าเยี่ยมชมและบันทึกเทปโทรทัศน์ เกี่ยวกับโครงการ "พลิกดินสู่เงิน" (ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน) Read more

ประชาสัมพันธ์โครงการ "พลิกดินสู่เงิน"

(5 กันยายน 2557) คณะกรรมการโครงการ "พลิกดินสู่เงิน" เข้าพบ คุณรัชฎา ภูละคร บก. ข่าวเกษตร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เพื่อประชาสัมพันธ์ และมอบผลิตภัณฑ์จากโครงการฯ Read more

ทัศนศึกษา Art in paradise

(4 กันยายน 2557) คณะกรรมการนักศึกษาชมรมนันทนาการ ชม art in paradise ณ ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ Read more

ปลูกปะการัง

(4 กันยายน 2557) คณะกรรมการนักศึกษาชมรม อาสายุวกาชาด และ ชมรมคิดดี - ทำดี จัดกิจกรรมปลูกปะการัง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสมสาร อ. สัตหีบ จังหวัดชลบุรี Read more

ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว วัดโพธิ์ และ ศาลหลักเมือง

(4 กันยายน 2557) คณะกรรมการนักศึกษาชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย นำนักศึกษาระดับ ปวส. 2 เข้าไหว้พระขอพร ณ วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ และ ศาลหลักเมือง Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ครบรอบ 9 ปี วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย"

( 3 สิงหาคม 2557 ) อาจารย์จารุพร แก้วมีชัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ อาจารย์ เข้าร่วมงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ครบรอบ 9 ปี วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย" ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ Read more

บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการประกอบอาชีพในสายบัญชี"

(2 กันยายน 2557) แผนกวิชาบัญชี จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการประกอบอาชีพในสายบัญชี" โดยอาจารย์มานพ สีเหลือง ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์ Read more

แข่งขันฟุตซอล

(31 สิงหาคม 2557) ชมรมกีฬาต้านยาเสพติด นำโดยอาจารย์อมร อภิบาลศรี จัดการแข่งขันฟุตซอล ชิงถ้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ Read more

เปิดโลกทรรศน์ Social media

(26 สิงหาคม 2557) คณะกรรมการนักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เปิดโลกทรรศน์ Social media" Read more

ประชุมวิชาการ

(24 สิงหาคม 2557) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ หัวหน้างานทะเบียน/วัดผลและประเมินผลเข้าร่วมประชุมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีและการนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง Read more

เข้าประชุม โครงการ "พลังเพื่อเลือดใหม่"

(22 สิงหาคม 2557) อาจารย์ณภัสชา ไม้โคกสูง พร้อมด้วยคณะกรรมการนักศึกษา โครงการ สายธารแห่งชีวิต เข้าประชุม โครงการ "พลังเพื่อเลือดใหม่" Read more

บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพของนักบัญชี"

( 29 สิงหาคม 2557) แผนกวิชาบัญชีจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพของนักบัญชี" โดย ทีมวิทยากร จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ Read more

รับฟังบรรยายพิเศษ

(19 สิงหาคม 2557) งานกิจกรรมฯนำนักศึกษาระดับ ปวช.1 รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "คนพันธุ์อาร์ รู้เท่าเอดส์ ปี 3" โดย ทีมวิทยากร จาก สมาคมพัฒนาชุมชนและประชากร Read more

รายการ "กด Like วัยทีน"

(18 สิงหาคม 2557) รายการ "กด Like วัยทีน" ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เข้าบันทึกเทป การทำโครงการ "พลิกดินสู่เงิน" (เลี้ยงไส้เดือน) Read more

เข้าประชุมเรื่อง "การจัดทำโครงสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ"

(18 สิงหาคม 2557) อาจารย์รัตนกนก บัวพงษ์ชน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี เข้าประชุมเรื่อง "การจัดทำโครงสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ" Read more

ปลูกป่าชายเลน

(17 สิงหาคม 2557) คณะกรรมการชมรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับ ปวส. รอบวันอาทิตย์ และ รอบค่ำ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ สมุทรสงคราม Read more

นิทรรศรัตนโกสินทร์

(14 สิงหาคม 2557) แผนกวิชาสังคมศึกษา นำนักศึกษาระดับ ปวส.1/1 1/2 1/4 และ 1/5 เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคาร นิทรรศรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง Read more

ออกใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์

( 9 สิงหาคม 2557 ) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 จัดอบรม และทดสอบ พร้อมออกใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์ Read more

รับน้อง อย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ smc

(8 สิงหาคม 2557) คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรม "รับน้อง อย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ smc" โดยมีอาจารย์ภัสฉัฐ ภาคีฉาย หัวหน้าคณะวิชาชีพ เป็นประธานให้โอวาท Read more

รับเกียรติบัตร ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนเอกชนในระบบ

( 8 สิงหาคม 2557) อาจารย์จารุพร แก้วมีชัย ผู้อำนวยการ และ อาจารย์รัตนกนก บัวพงษ์ชน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้ารับเกียรติบัตร ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนเอกชนในระบบ Read more

วันแม่แห่งชาติ 2557

( 7 สิงหาคม 2557 ) อาจารย์จารุพร แก้วมีชัย ผู้อำนวยการ กล่าวอาศิรวาท ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ กล่าวเปิดงานวันแม่แห่งชาติ Read more

ซ้อมอพยพหนีไฟ

(1 สิงหาคม 2557) โรงเรียนศรีวิกรม์และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ จัดซ้อมอพยพหนีไฟ สาธิตการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในอาคาร และสาธิตการใช้ถังดับเพลิง เพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย Read more

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

(31 กรกฎาคม 2557) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจร่วมกับศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ชั้น 1 Read more

เข้าพบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ การบริจาคโลหิต

(30 กรกฎาคม 2557) คณะกรรมการ โครงการสายธารแห่งชีวิต เข้าพบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ การบริจาคโลหิต ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ Read more

โครงการเพชรยอดมงกุฎ

(29 กรกฎาคม 2557) อาจารย์มณฑิรา ก้องสมุท และ อาจารย์ชัชวิน วิเศษศรี ร่วมแถลงข่าวและสัมมนาครูโครงการเพชรยอดมงกุฎ "เงินทอง ของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6" Read more

วันภาษาไทยแห่งชาติ

(29 กรกฎาคม 57) แผนกวิชาภาษาไทย จัดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมี อาจารย์จารุพร แก้วมีชัย ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ Read more

แผนกวิชาการบัญชี ศึกษาดูงานรายการเรื่องเล่าเช้านี้

(28 กรกฎาคม 2557) งานกิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษา ปวส.1/1,4 แผนกวิชาการบัญชี ศึกษาดูงาน รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 Read more

ออกประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้ร่วมบริจาคโลหิต

(25 กรกฎาคม 2557) คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ออกประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ Read more

สภาวิชาชีพบัญชี จัด Open house และอบรมสัมนาสภาวิชาชีพบัญชี

( 24 กรกฎาคม 2557 ) สภาวิชาชีพบัญชี จัด Open house และอบรมสัมนาสภาวิชาชีพบัญชี โดยแผนกวิชาการบัญชี นำนักศึกษา ระดับปวส.1 และ ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมงานด้วย Read more

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

(24 กรกฎาคม 2557) ตัวแทนคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนศรีวิกรม์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล Read more

โครงการ IT ศกธ. เพื่อชุมชน

(18 กรกฎาคม 2557) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษา ปวช.3 จัดทำโครงการ IT ศกธ. เพื่อชุมชน เพื่อบริการวิชาชีพให้แก่หน่วยงาน ในชุมชนใกล้เคียงกับสถานศึกษา Read more

มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014

(18 กรกฎาคม 2557) แผนกวิทย์ - คณิต นำนักศึกษาระดับ ปวช. 2 เข้าศึกษาดูงาน "มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014 " (save the world expo 2014) Read more

โครงการ เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน

(18 กรกฎาคม 57) คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการ เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน Read more

สัมภาษณ์งานรายการ กด Like วัยทีน

(17 กรกฎาคม 57) แพรว - อภิญญา ลัดกระทุ่ม นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556  ให้สัมภาษณ์งานรายการ กด Like วัยทีน Read more

โครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต"

(16 กรกฎาคม 57) นักศึกษาสโมสรโรตาแรคท์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต" Read more

SMC Stage Talent

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการ "SMC Stage Talent" เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามารถในช่วงพักกลางวัน Read more

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

งานพัฒนานักเรียน-นักศึกษา นำนักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก Read more

แห่เทียนจำนำพรรษา

(10 กรกฎาคม 57) คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย คณะครู อาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา Read more

ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆที่มีในห้องสมุดได้ด้วยตนเอง

  งานห้องสมุด จัดอบรมทางวิชาการเรื่อง "ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆที่มีในห้องสมุดได้ด้วยตนเอง" Read more

พิธีไหว้ครู นักศึกษารอบค่ำ และนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

( 6 กรกฎาคม 57 ) อาจารย์จารุพร แก้วมีชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษารอบค่ำ และนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2557 Read more

โครงการ "โรงพักเป็นศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม"

(4 กรกฎาคม 57) นายกันติพัส ชุมนิกาย ประธานนักศึกษา นำคณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา เข้า ศึกษาดูงาน โครงการ "โรงพักเป็นศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม" Read more

ขอแสดงความยินดี

( 4 กรกฎาคม 57 ) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ทำงานครบ 15 ปี เบี้ยขยัน ประจำปีการศึกษา 2556 และนักศึกษาที่ได้รับทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ครูช่วยศิษย์ Read more

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารอินเตอร์แรคท์

  ( 3 กรกฎาคม 57 ) นายกสโมสรโรตาแรคท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีวิกรม์ Read more

การออกร้าน ของนักศึกษาแผนกการตลาด

  ( 3 กรกฏาคม 57 ) อาจารย์จารุพร แก้วมีชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดงาน และเดินชมการออกร้าน ของนักศึกษาแผนกการตลาด Read more

ประกวด ดาว เดือน วิทยาลัยฯ

  (27 มิถุนายน 57) งานกิจกรรมนักศึกษา จัดประกวด ดาว เดือน วิทยาลัยฯ และได้รับการสนับสนุน จากธนาพรคลีนิค และ เมเจอร์ฯ Read more

ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557

  ( 24 มิถุนายน 57 ) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุขุมวิท ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 Read more

คัดเลือกผู้เข้าประกวด ดาว เดือน

  ( 16 มิถุนายน 57 ) งานกิจกรรมนักศึกษาคัดเลือกผู้เข้าประกวด ดาว เดือน วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 22 คนสุดท้าย Read more

สัมมนาโครงการ "สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ"

  ( 13 มิถุนายน 57 ) อาจารย์รัตนกนก บัวพงษ์ชน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมสัมมนาโครงการ "สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ" พร้อมศึกษาดูงาน ณ คิดส์ซาเนีย สยามพารากอน Read more

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้"

  (12 มิถุนายน 57) นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาการตลาด เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้" ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 Read more

เข้าอบรม Adobe in Education

  ( 10 มิถุนายน 57 ) อาจารย์อโณทัย ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ และตัวแทนอาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าอบรม Adobe in Education ณ โรงแรม Sofitel สุขุมวิท Read more

ต้อนรับนักศึกษาเทียบโอนฯ

  ( 8 มิถุนายน 57 ) อาจารย์รัตนกนก บัวพงษ์ชน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 /2557 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์ Read more

คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาส เปิดภาคเรียน

  ( 5 มิถุนายน 57 )คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาส เปิดภาคเรียนที่ 1 /2557 Read more

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ลัดกระทุ่ม

  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ลัดกระทุ่ม ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 Read more

(30 พ.ค. 57) อาจารย์แผนกวิชาบัญชี เข้าอบรมในหัวข้อ "Accountancy Community"

  (30 พ.ค. 57) อาจารย์แผนกวิชาบัญชี เข้าอบรมในหัวข้อ "Accountancy Community" ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Read more

อาจารย์มณฑิรา ก้องสมุท พร้อมคณะ เข้าอมรบเรื่อง " การประกันความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"

  (27 พฤษภาคม 57) อาจารย์มณฑิรา ก้องสมุท พร้อมคณะ เข้าอมรบเรื่อง " การประกันความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง Read more

คนเก่งศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ลัดกระทุม

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ลัดกระทุม เข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Read more

นางสาวอภิญญา ลัดกระทุ่ม นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอภิญญา  ลัดกระทุ่ม นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ปีการศึกษา 2556 Read more

นายพิรุณ บุญมณีโรจน์ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี

ขอแสดงความยินดี กับ นายพิรุณ  บุญมณีโรจน์ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับคัดเลือกจากนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการ KOBUTA SMART FARMER CAMP 2014 Read more

447208
วันนี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
453
39622
49860
447208
วันที่ 24/07/2016