ภาพกิจกรรม

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Prev Next

วันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ

(3 ธันวาคม 2557) อาจารย์จักรี สุสุทธิ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นำคณะผู้บริหาร อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักศึกษา กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และ กล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  อ่านเพิ่ม...

เปิดโครงการ SINGHA R Intern

เปิดโครงการ SINGHA R Intern

(2 ตุลาคม 2557) คณะผู้บริหาร อาจารย์ เข้าร่วมงาน เปิดโครงการ SINGHA R Intern ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอร์รี่  อ่านเพิ่ม...

รายการเกมพันหน้า

รายการเกมพันหน้า

( 30 กันยายน 2557 ) งานกิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์และบันทึกเทปรายการ "เกมพันหน้า" สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7    อ่านเพิ่ม...

ร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน คนพันธุ์อาร์ฯ

ร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน คนพันธุ์อาร์ฯ

(19 กันยายน 2557) งานกิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษา แกนนำโครงการ คนพันธุ์อาร์ รู้เท่าทันเอดส์ ปี 3 เข้าร่วมประชุมและสรุปผลการดำเนินงาน ณ สมาคมพัฒนาประชากร และชุมชน  อ่านเพิ่ม...

เสวนาวิชาการ

เสวนาวิชาการ

(15 กันยายน 2557) คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ เข้าร่วมเสวนาวิชาการเรื่อง "ทิศทางการปฏิรูปอาชีวศึกษาไทยสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  อ่านเพิ่ม...

บันทึกเทปโทรทัศน์

บันทึกเทปโทรทัศน์

(9 กันยายน 2557) ทีมงานข่าวเกษตร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เข้าเยี่ยมชมและบันทึกเทปโทรทัศน์ เกี่ยวกับโครงการ "พลิกดินสู่เงิน" (ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน)  อ่านเพิ่ม...

ประชาสัมพันธ์โครงการ "พลิกดินสู่เงิน"

ประชาสัมพันธ์โครงการ "พลิกดินสู่เงิน"

(5 กันยายน 2557) คณะกรรมการโครงการ "พลิกดินสู่เงิน" เข้าพบ คุณรัชฎา ภูละคร บก. ข่าวเกษตร สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เพื่อประชาสัมพันธ์ และมอบผลิตภัณฑ์จากโครงการฯ  อ่านเพิ่ม...

ทัศนศึกษา Art in paradise

ทัศนศึกษา Art in paradise

(4 กันยายน 2557) คณะกรรมการนักศึกษาชมรมนันทนาการ ชม art in paradise ณ ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ  อ่านเพิ่ม...

ปลูกปะการัง

ปลูกปะการัง

(4 กันยายน 2557) คณะกรรมการนักศึกษาชมรม อาสายุวกาชาด และ ชมรมคิดดี - ทำดี จัดกิจกรรมปลูกปะการัง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสมสาร อ. สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  อ่านเพิ่ม...

ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว วัดโพธิ์ และ ศาลหลักเมือง

ทัศนศึกษาวัดพระแก้ว วัดโพธิ์ และ ศาลหลักเมือง

(4 กันยายน 2557) คณะกรรมการนักศึกษาชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย นำนักศึกษาระดับ ปวส. 2 เข้าไหว้พระขอพร ณ วัดพระแก้ว วัดโพธิ์ และ ศาลหลักเมือง  อ่านเพิ่ม...

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ครบรอบ 9 ปี วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย"

ประชุมเชิงปฏิบัติการ "ครบรอบ 9 ปี วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย"

( 3 สิงหาคม 2557 ) อาจารย์จารุพร แก้วมีชัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ อาจารย์ เข้าร่วมงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ "ครบรอบ 9 ปี วัดผลเพื่อพัฒนา นำคุณค่าการศึกษาไทย" ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์  อ่านเพิ่ม...

บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการประกอบอาชีพในสายบัญชี"

บรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการประกอบอาชีพในสายบัญชี"

(2 กันยายน 2557) แผนกวิชาบัญชี จัดบรรยายพิเศษเรื่อง "แนวทางการประกอบอาชีพในสายบัญชี" โดยอาจารย์มานพ สีเหลือง ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารเฉลิมพันธ์ ศรีวิกรม์  อ่านเพิ่ม...

แข่งขันฟุตซอล

แข่งขันฟุตซอล

(31 สิงหาคม 2557) ชมรมกีฬาต้านยาเสพติด นำโดยอาจารย์อมร อภิบาลศรี จัดการแข่งขันฟุตซอล ชิงถ้วยผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ  อ่านเพิ่ม...

เปิดโลกทรรศน์ Social media

เปิดโลกทรรศน์ Social media

(26 สิงหาคม 2557) คณะกรรมการนักศึกษา ระดับ ปวส. 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เปิดโลกทรรศน์ Social media"  อ่านเพิ่ม...

ประชุมวิชาการ

ประชุมวิชาการ

(24 สิงหาคม 2557) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ หัวหน้างานทะเบียน/วัดผลและประเมินผลเข้าร่วมประชุมการจัดการอาชีวศึกษาทวิภาคีและการนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  อ่านเพิ่ม...

เข้าประชุม โครงการ "พลังเพื่อเลือดใหม่"

เข้าประชุม โครงการ "พลังเพื่อเลือดใหม่"

(22 สิงหาคม 2557) อาจารย์ณภัสชา ไม้โคกสูง พร้อมด้วยคณะกรรมการนักศึกษา โครงการ สายธารแห่งชีวิต เข้าประชุม โครงการ "พลังเพื่อเลือดใหม่"  อ่านเพิ่ม...

บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพของนักบัญชี"

บรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพของนักบัญชี"

( 29 สิงหาคม 2557) แผนกวิชาบัญชีจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพของนักบัญชี" โดย ทีมวิทยากร จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์  อ่านเพิ่ม...

รับฟังบรรยายพิเศษ

รับฟังบรรยายพิเศษ

(19 สิงหาคม 2557) งานกิจกรรมฯนำนักศึกษาระดับ ปวช.1 รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "คนพันธุ์อาร์ รู้เท่าเอดส์ ปี 3" โดย ทีมวิทยากร จาก สมาคมพัฒนาชุมชนและประชากร  อ่านเพิ่ม...

รายการ "กด Like วัยทีน"

รายการ "กด Like วัยทีน"

(18 สิงหาคม 2557) รายการ "กด Like วัยทีน" ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เข้าบันทึกเทป การทำโครงการ "พลิกดินสู่เงิน" (เลี้ยงไส้เดือน)  อ่านเพิ่ม...

เข้าประชุมเรื่อง "การจัดทำโครงสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ"

เข้าประชุมเรื่อง "การจัดทำโครงสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ"

(18 สิงหาคม 2557) อาจารย์รัตนกนก บัวพงษ์ชน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี เข้าประชุมเรื่อง "การจัดทำโครงสร้างข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ"  อ่านเพิ่ม...

ปลูกป่าชายเลน

ปลูกป่าชายเลน

(17 สิงหาคม 2557) คณะกรรมการชมรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ระดับ ปวส. รอบวันอาทิตย์ และ รอบค่ำ ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ สมุทรสงคราม  อ่านเพิ่ม...

นิทรรศรัตนโกสินทร์

นิทรรศรัตนโกสินทร์

(14 สิงหาคม 2557) แผนกวิชาสังคมศึกษา นำนักศึกษาระดับ ปวส.1/1 1/2 1/4 และ 1/5 เข้าศึกษาดูงาน ณ อาคาร นิทรรศรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง  อ่านเพิ่ม...

ออกใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์

ออกใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์

( 9 สิงหาคม 2557 ) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3 จัดอบรม และทดสอบ พร้อมออกใบอนุญาตขับขี่รถจักยานยนต์  อ่านเพิ่ม...

รับน้อง อย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ smc

รับน้อง อย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ smc

(8 สิงหาคม 2557) คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา จัดกิจกรรม "รับน้อง อย่างสร้างสรรค์ ร่วมใจมั่นสู่ smc" โดยมีอาจารย์ภัสฉัฐ ภาคีฉาย หัวหน้าคณะวิชาชีพ เป็นประธานให้โอวาท  อ่านเพิ่ม...

รับเกียรติบัตร ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนเอกชนในระบบ

รับเกียรติบัตร ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนเอกชนในระบบ

( 8 สิงหาคม 2557) อาจารย์จารุพร แก้วมีชัย ผู้อำนวยการ และ อาจารย์รัตนกนก บัวพงษ์ชน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้ารับเกียรติบัตร ศูนย์ฝึกอาชีพ โรงเรียนเอกชนในระบบ  อ่านเพิ่ม...

วันแม่แห่งชาติ 2557

วันแม่แห่งชาติ 2557

( 7 สิงหาคม 2557 ) อาจารย์จารุพร แก้วมีชัย ผู้อำนวยการ กล่าวอาศิรวาท ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ กล่าวเปิดงานวันแม่แห่งชาติ  อ่านเพิ่ม...

ซ้อมอพยพหนีไฟ

ซ้อมอพยพหนีไฟ

(1 สิงหาคม 2557) โรงเรียนศรีวิกรม์และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ จัดซ้อมอพยพหนีไฟ สาธิตการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในอาคาร และสาธิตการใช้ถังดับเพลิง เพื่อเตรียมพร้อมในเรื่องความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย  อ่านเพิ่ม...

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต

(31 กรกฎาคม 2557) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจร่วมกับศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์การค้าเกตเวย์ เอกมัย ชั้น 1  อ่านเพิ่ม...

เข้าพบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ การบริจาคโลหิต

เข้าพบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ การบริจาคโลหิต

(30 กรกฎาคม 2557) คณะกรรมการ โครงการสายธารแห่งชีวิต เข้าพบสื่อมวลชนเพื่อประชาสัมพันธ์ การบริจาคโลหิต ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  อ่านเพิ่ม...

โครงการเพชรยอดมงกุฎ

โครงการเพชรยอดมงกุฎ

(29 กรกฎาคม 2557) อาจารย์มณฑิรา ก้องสมุท และ อาจารย์ชัชวิน วิเศษศรี ร่วมแถลงข่าวและสัมมนาครูโครงการเพชรยอดมงกุฎ "เงินทอง ของมีค่าและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 6"  อ่านเพิ่ม...

วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันภาษาไทยแห่งชาติ

(29 กรกฎาคม 57) แผนกวิชาภาษาไทย จัดงาน วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี โดยมี อาจารย์จารุพร แก้วมีชัย ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้  อ่านเพิ่ม...

แผนกวิชาการบัญชี ศึกษาดูงานรายการเรื่องเล่าเช้านี้

แผนกวิชาการบัญชี ศึกษาดูงานรายการเรื่องเล่าเช้านี้

(28 กรกฎาคม 2557) งานกิจกรรมนักศึกษา นำนักศึกษา ปวส.1/1,4 แผนกวิชาการบัญชี ศึกษาดูงาน รายการเรื่องเล่าเช้านี้ ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3  อ่านเพิ่ม...

ออกประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้ร่วมบริจาคโลหิต

ออกประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้ร่วมบริจาคโลหิต

(25 กรกฎาคม 2557) คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ออกประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ  อ่านเพิ่ม...

สภาวิชาชีพบัญชี จัด Open house และอบรมสัมนาสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี จัด Open house และอบรมสัมนาสภาวิชาชีพบัญชี

( 24 กรกฎาคม 2557 ) สภาวิชาชีพบัญชี จัด Open house และอบรมสัมนาสภาวิชาชีพบัญชี โดยแผนกวิชาการบัญชี นำนักศึกษา ระดับปวส.1 และ ปวส. 2 สาขาวิชาการบัญชี เข้าร่วมงานด้วย  อ่านเพิ่ม...

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล

(24 กรกฎาคม 2557) ตัวแทนคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนศรีวิกรม์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคล  อ่านเพิ่ม...

โครงการ IT ศกธ. เพื่อชุมชน

โครงการ IT ศกธ. เพื่อชุมชน

(18 กรกฎาคม 2557) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษา ปวช.3 จัดทำโครงการ IT ศกธ. เพื่อชุมชน เพื่อบริการวิชาชีพให้แก่หน่วยงาน ในชุมชนใกล้เคียงกับสถานศึกษา  อ่านเพิ่ม...

มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014

มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014

(18 กรกฎาคม 2557) แผนกวิทย์ - คณิต นำนักศึกษาระดับ ปวช. 2 เข้าศึกษาดูงาน "มหกรรมทีวีรักษ์โลก 360 องศา 2014 " (save the world expo 2014)  อ่านเพิ่ม...

โครงการ เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน

โครงการ เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน

(18 กรกฎาคม 57) คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการ เยาวชนจิตอาสา พัฒนาชุมชน  อ่านเพิ่ม...

สัมภาษณ์งานรายการ กด Like วัยทีน

สัมภาษณ์งานรายการ กด Like วัยทีน

(17 กรกฎาคม 57) แพรว - อภิญญา ลัดกระทุ่ม นักศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556  ให้สัมภาษณ์งานรายการ กด Like วัยทีน  อ่านเพิ่ม...

โครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต"

โครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต"

(16 กรกฎาคม 57) นักศึกษาสโมสรโรตาแรคท์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "เครือเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต"  อ่านเพิ่ม...

SMC Stage Talent

SMC Stage Talent

งานกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการ "SMC Stage Talent" เพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีแสดงความสามารถในช่วงพักกลางวัน  อ่านเพิ่ม...

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

ค่ายพัฒนาทักษะชีวิต

งานพัฒนานักเรียน-นักศึกษา นำนักศึกษาระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 เข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก  อ่านเพิ่ม...

แห่เทียนจำนำพรรษา

แห่เทียนจำนำพรรษา

(10 กรกฎาคม 57) คณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา ชมรมศาสนาและวัฒนธรรมไทย คณะครู อาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาทุกระดับชั้น ร่วมกันแห่เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา  อ่านเพิ่ม...

ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆที่มีในห้องสมุดได้ด้วยตนเอง

ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆที่มีในห้องสมุดได้ด้วยตนเอง

  งานห้องสมุด จัดอบรมทางวิชาการเรื่อง "ทักษะการค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆที่มีในห้องสมุดได้ด้วยตนเอง"  อ่านเพิ่ม...

พิธีไหว้ครู นักศึกษารอบค่ำ และนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

พิธีไหว้ครู นักศึกษารอบค่ำ และนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2557

( 6 กรกฎาคม 57 ) อาจารย์จารุพร แก้วมีชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษารอบค่ำ และนักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2557  อ่านเพิ่ม...

โครงการ "โรงพักเป็นศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม"

โครงการ "โรงพักเป็นศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม"

(4 กรกฎาคม 57) นายกันติพัส ชุมนิกาย ประธานนักศึกษา นำคณะกรรมการประสานงานกิจกรรมนักศึกษา เข้า ศึกษาดูงาน โครงการ "โรงพักเป็นศูนย์การเรียนรู้การป้องกันอาชญากรรม"  อ่านเพิ่ม...

ขอแสดงความยินดี

( 4 กรกฎาคม 57 ) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล ทำงานครบ 15 ปี เบี้ยขยัน ประจำปีการศึกษา 2556 และนักศึกษาที่ได้รับทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ครูช่วยศิษย์  อ่านเพิ่ม...

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารอินเตอร์แรคท์

พิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารอินเตอร์แรคท์

  ( 3 กรกฎาคม 57 ) นายกสโมสรโรตาแรคท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารอินเตอร์แรคท์ โรงเรียนศรีวิกรม์  อ่านเพิ่ม...

การออกร้าน ของนักศึกษาแผนกการตลาด

การออกร้าน ของนักศึกษาแผนกการตลาด

  ( 3 กรกฏาคม 57 ) อาจารย์จารุพร แก้วมีชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวเปิดงาน และเดินชมการออกร้าน ของนักศึกษาแผนกการตลาด  อ่านเพิ่ม...

ประกวด ดาว เดือน วิทยาลัยฯ

ประกวด ดาว เดือน วิทยาลัยฯ

  (27 มิถุนายน 57) งานกิจกรรมนักศึกษา จัดประกวด ดาว เดือน วิทยาลัยฯ และได้รับการสนับสนุน จากธนาพรคลีนิค และ เมเจอร์ฯ  อ่านเพิ่ม...

ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557

ตรวจสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2557

  ( 24 มิถุนายน 57 ) วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ร่วมกับ โรงพยาบาลสุขุมวิท ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557  อ่านเพิ่ม...

คัดเลือกผู้เข้าประกวด ดาว เดือน

คัดเลือกผู้เข้าประกวด ดาว เดือน

  ( 16 มิถุนายน 57 ) งานกิจกรรมนักศึกษาคัดเลือกผู้เข้าประกวด ดาว เดือน วิทยาลัยฯ ประจำปีการศึกษา 2557 รอบ 22 คนสุดท้าย  อ่านเพิ่ม...

สัมมนาโครงการ "สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ"

สัมมนาโครงการ "สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ"

  ( 13 มิถุนายน 57 ) อาจารย์รัตนกนก บัวพงษ์ชน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมสัมมนาโครงการ "สร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ" พร้อมศึกษาดูงาน ณ คิดส์ซาเนีย สยามพารากอน  อ่านเพิ่ม...

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้"

เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้"

  (12 มิถุนายน 57) นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาการตลาด เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการ "เรื่องเล่าเช้านี้" ณ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  อ่านเพิ่ม...

เข้าอบรม Adobe in Education

เข้าอบรม Adobe in Education

  ( 10 มิถุนายน 57 ) อาจารย์อโณทัย ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ และตัวแทนอาจารย์ สาขาคอมพิวเตอร์ เข้าอบรม Adobe in Education ณ โรงแรม Sofitel สุขุมวิท  อ่านเพิ่ม...

ต้อนรับนักศึกษาเทียบโอนฯ

ต้อนรับนักศึกษาเทียบโอนฯ

  ( 8 มิถุนายน 57 ) อาจารย์รัตนกนก บัวพงษ์ชน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ นักศึกษาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ภาคเรียนที่ 1 /2557 ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารคุณหญิงศศิมา ศรีวิกรม์  อ่านเพิ่ม...

คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาส เปิดภาคเรียน

คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาส เปิดภาคเรียน

  ( 5 มิถุนายน 57 )คณะครู อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมกันตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เนื่องในโอกาส เปิดภาคเรียนที่ 1 /2557  อ่านเพิ่ม...

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ลัดกระทุ่ม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ลัดกระทุ่ม

  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ลัดกระทุ่ม ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2556  อ่านเพิ่ม...

(30 พ.ค. 57) อาจารย์แผนกวิชาบัญชี เข้าอบรมในหัวข้อ "Accountancy Community"

(30 พ.ค. 57) อาจารย์แผนกวิชาบัญชี เข้าอบรมในหัวข้อ "Accountancy Community"

  (30 พ.ค. 57) อาจารย์แผนกวิชาบัญชี เข้าอบรมในหัวข้อ "Accountancy Community" ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  อ่านเพิ่ม...

อาจารย์มณฑิรา ก้องสมุท พร้อมคณะ เข้าอมรบเรื่อง " การประกันความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"

อาจารย์มณฑิรา ก้องสมุท พร้อมคณะ เข้าอมรบเรื่อง " การประกันความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ"

  (27 พฤษภาคม 57) อาจารย์มณฑิรา ก้องสมุท พร้อมคณะ เข้าอมรบเรื่อง " การประกันความเสี่ยงด้านการเรียนการสอนจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ" จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  อ่านเพิ่ม...

คนเก่งศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ลัดกระทุม

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ลัดกระทุม

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิญญา ลัดกระทุม เข้ารับรางวัลนักศึกษาพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อ่านเพิ่ม...

นางสาวอภิญญา ลัดกระทุ่ม นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด

นางสาวอภิญญา ลัดกระทุ่ม นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด

ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวอภิญญา  ลัดกระทุ่ม นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการตลาด ได้รับรางวัล “นักศึกษารางวัลพระราชทาน” ปีการศึกษา 2556  อ่านเพิ่ม...

นายพิรุณ บุญมณีโรจน์ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี

นายพิรุณ บุญมณีโรจน์ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี

ขอแสดงความยินดี กับ นายพิรุณ  บุญมณีโรจน์ นักศึกษาระดับ ปวส.2 สาขาวิชาการบัญชี ได้รับคัดเลือกจากนักศึกษาทั่วไป เข้าร่วมโครงการ KOBUTA SMART FARMER CAMP 2014  อ่านเพิ่ม...